011/ 656 44 11 011/ 656 44 11

065/ 24 080 24 065/ 24 080 24


ZAPOSLENJE
Potrebni agenti sa licencom - sa ili bez iskustva.
Potrebna seketarica - poželjno sekretarsko iskustvo ili iskustvo u nekretninama.

MALI POSLOVI agentima za nekretnine nude poslovni angažman u nekoliko oblika.

U svim oblicima angažman podrazumeva:

 • stalni ili povremeni radni odnos
 • fiksnu platu i troškove prevoza
 • bonuse po učinku
 • prilagođavanje uslova rada prema vama
 • predviđen put napredovanja i usavršavanja
 • optimalno i odgovorno radno okruženje.


OSNOVNI Angažman
za dobar početak

 • agencija je odgovorna i obezbeđuje agentu ponudu nekretnina, klijente i radne zadatke, kako bi agent ostvario predviđeni promet;
 • agencija, kroz instruktivno delovanje, usmerava rad agenta, a u realizacijskim procesima preuzima potpunu ulogu;
 • startni procenat neto 30% + bonus.

NAPREDNI Angažman
za stabilan razvoj

 • agencija je odgovorna i obezbeđuje radne zadatke za 40% predviđenog prometa agenta, kojim on održava svoju poziciju
 • agent ima slobodu da bira dobijene radne zadatke, a primarno prati linije svoijih poslovnih kontakata
 • startni procenat neto 40% + bonus.

SAMOSTALNI Angažman
za velike domete

 • agent vodi samostalno poslovanje - ima slobodu i odgovornost za poslovno delovanje, uz poštovanje poslovne politike agencije;
 • agent je profesionalac odlučnih poteza, sa izgrađenim poslovnim kontaktima, visoke reputacije i visokog prometa;
 • radne zadatke od agencije može i ne mora da prihvati;
 • finansijski uslovi visokog nivoa prema izabranom ličnom modelu.

Angažman može da počne pod uslovima koje Vi sebi postavite, uz rezultate koje predviđate.

Prosledite nam kratak CV, eventualna pitanja i nedoumice, ili nas jednostavno kontaktirajte.