011/ 656 44 11 011/ 656 44 11

065/ 24 080 24 065/ 24 080 24

Kada radite velike stvari


MALI POSLOVI doo

MALI POSLOVI doo, su privredno društvo za poslovanje nekretninama. Pružamo profesionalnu i empatijski usklađenu “custom made” uslugu. Naše usluge su , posredovanje u prometu i zakupu, procena vrednosti nekretnina, konaslting za investicije u nekretnine i analiza lokacija za izgradnju.

Razvijamo se od 1997.god.(APEX) kroz različite poslovne forme, edukujemo zajedno sa beogradskim tržištem i rastemo na talasu pozitivnh iskustava. Od posredovanja do investicione izgradnje.

Mozaik dobrih koraka naših klijenata, istrajno slagan, čini našu poslovnu slagalicu. Tako se, 2008.god, iznedrilo ime "mali poslovi".

NAŠ POSAO JE

ANALIZA ideje kijenta

 • analiza dokumenata-isprava o vlasništvu
 • konsalting : pravna i finansisjska analiza poslovne ideje,
  analiza tržišnog segmenta, urbanistička analiza, plan realizacije.

PRIPREMA za promet

 • plan realizacije
 • pribavljanje nedostajućih isprava, ažurnost
 • uknjižba - upis prava svojine u katastru
 • priprema nekretnine za optimalan tržišni nastup
 • priprema marketing prezentacije

POSREDOVANJE u prometu

 • marketing predstava nekretnine,
  ( vodeći web portali, štampa, ili bez javnosti )
 • prezentacija nekretnine
  ( inspirativno, tačno, kompletno )
 • pregovaranje o prometu,
  ( poštovanje interesa i integriteta, diskrecija )
 • zaključenje dogovora o prometu – predugovor
  ( optimalan, realan, sveobuhvatan )
 • pravna pomoć i asistencija u realizaciji obaveza,
  ( efiksano, pragmatično )
 • kreacija ugovora, overa kod javnog beležnika
  ( pravno i finansijski sigurno )
 • asistencija u realizaciji, primopredaja nepokretnosti
 • sprovođenje obaveza u post-prometu
  ( preseci troškova korišćenja, porezi, uknjižba )

POSLOVNA I PRAVNA SIGURNOST

U modernom digitalnom vremenu, poslovna i pravna sigurnost dobijaju na sve većem značaju. Marketing svega i brzina svega, kreiraju i velika očekivanja, svega. Mi posedujemo, stručnost, iskustvo realnosti i odgovornost u realizaciji.

Sigurnost stvaramo, stalnim ličnim usavršavanjem i postojanim integritetom. Vaše životne korake podržavamo kvalifikovanim i odgovornim delovanjem. Proverene modele prilagođavamo vašoj posebnosti, jer radimo i sa vama i za vas.

Poslovno i pravno činimo, da se efikasno i u pozitivnom duhu sprovede promet, oko koga smo se kao tri strane, prodavac, posrednik i kupac, okupili.


TIM

Pavle Pavlović dipl.ing. maš.
osnivač i direktor

Diplomirao mašinstvo na VTA KOV VJ Beograd. Radio na poslovima logistike i projektovanja, VJ, LOLA FAM. Organizacija rada, projektovanje. Preduzetnik u poslovanju nekretninama od 1999. Investitor u sistemu PDV-a (2200m2). Licenca za posredovanje br.012.

Marija Đerfi dipl.ing. arh.
projektant, menadžer prodaje

Diplomirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Skoplju. Radila na projektima stambeno poslovnih objekata i urbanizma. CEP, M –Invest inž., TALIJA UNION doo, ARHIFORM . Izrada dokumentacije, projektovanje, studije uticaja na životnu sredinu. U prometu nepokretnosti od 2013.god. Licenca odgovornog arh.projektanta 300. Licenca za posredovanje br.496.

Predrag Stojkov dipl.oec.
konsultant, menadžer prodaje

Diplomirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Radio na proceni vrednosti imovine i kapitala, Ekonomski biro-KONEKO. Projektno finansiranje, razvoj projekata nekretnina i rekonstrukcije, kroz Hypo-Alpe-Adria-Rent ; Objekat na NBGD (11.000m2), objekat na Dorćolu (5.500m2). Od 2019. god konsultant za investicije u nekretnine i upravljanje projektima. Licenca za posredovanje br.4045.

Vesna Damnjanović fin.teh.
administrator i sekretar

Radila na administrativnim i računovodstvenim poslovima. HEMPRO, Vlada RS M.Soc.rad, PŠ.