011/ 656 44 11 011/ 656 44 11

065/ 24 080 24 065/ 24 080 24


ZAPOSLENJE
Potrebna seketarica
 • ex agent;
 • ili
 • agent (sa licencom) bez iskustva
 • ili
 • obrazovni profil ili dosadašnje poslovno iskustvo, blisko svetu arhitekture, urbanizma, građevine, poslovanja, marketinga…
*prijavu prosledite na mail sa manjom profilnom slikom (kao za društvene mreže).
Potrebni agenti
MALI POSLOVI agentima za nekretnine nude poslovni angažman u dva oblika.
U oba, on podrazumeva :
 • položen stručni ispit – licencu
 • regularan radni odnos u odgovarajućem obliku
 • platu i pripadajuće prinadležnosti preko računa
 • organizaciono i tečnički optimalno radno okruženje
 • kolegijalno zdravu i inspirativnu sredinu

NAPREDNI Angažman
za stabilan razvoj

 • agencija je odgovorna i obezbeđuje radne zadatke za 40% predviđenog prometa agenta, kojim on održava svoju poziciju
 • agent ima slobodu da bira dobijene radne zadatke, a primarno prati linije svoijih poslovnih kontakata
 • startni procenat 40%.

SAMOSTALNI Angažman
sloboda = odgovornost

 • agent vodi samostalno poslovanje - ima slobodu i odgovornost za poslovno delovanje, uz poštovanje poslovne politike agencije;
 • agent je profesionalac odlučnih poteza sa izgrađenim poslovnim kontaktima;
 • radne zadatke od agencije može i ne mora da prihvati;
 • finansijski uslovi angažmana prema odabranom i ugovorenom ličnom modelu.

*Informativno kolegijalni razgovor, zakazati direktno, 065 24 080 24.